👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

#Valet2018

Skapad 2018-05-25 10:35 i Munkegärdeskolan Kungälv
Samhällsekonomi årskurs 9 Munkegärdeskolan
Grundskola 7 – 9 Matematik Samhällskunskap
Under vårterminen och fram tills valet kommer eleverna djupdyka kring allt som har med demokrati, valdeltagande, ideologier och partipolitik.

Innehåll

Syfte (övergripande färdigheter)

(Dessa är LGR 11 kunskapskrav) 

 1. Eleven kan analysera Samhällsstrukturer (Detta område handlar att förstå hur valet påverkar samhället och vad som kommer därefter)
 2. Eleven kan undersöka strukturer i samhället (Detta område behandlar hur strukturerna påverkar varandra)
 3. Eleven kan använda begrepp som är relevanta för detta område. 
 4. Eleven kan beskriva hur valet kan påverka och kommer påverka individer och samhället. 
 5. Eleven kan då undersöka hur någon samhällsfråga som valet behandlar. Tex om välfärden, jobb, fria skolvalet, valfilmer, nyanlända etc. 
 6. Eleven kan också underbygga med sina egna tankar och fakta med resonemangskedjor om hur saker och ting påverkas av valet i exempelvis valfrågor, valfilmer, deras ideologier etc. 
 7. -
 8. -
 9. Eleven kan tydligt visa att hen har kunskaper om hur demokratin fungerar och hur den påverkar oss människor i tex Sverige. 
 10. Eleven kan också under området visa att hen kan vara källkritisk och tydligt jobba med andra källor och förstå hur bra / dåliga de är.

Undervisningens innehåll (Hur):

 • Vi kommer har genomgångar om ideologierna är kopplade till riksdagspartierna så att eleven förstår hur grunden för deras sätt att tänka kommer ifrån.
 • Vi kommer återkoppla med detta genom att analysera deras valfilmer, valaffischer och partiernas hemsida, där vi ser vad deras valfrågor behandlar, hur de tänker och om ideologin är kopplad med deras valfrågor. 
 • Vi kommer gå igenom hur olika mätningar påverkar regeringen och riskdagen. Hur man kan bilda majoritet, skapa en regering osv.
 • Vi kommer gå igenom och diskutera de viktigaste valfrågorna, varför dessa är de viktigaste och hur detta påverkar debatten samt partierna. Även se tex debatter, dokumentärer osv. 
 • Vi kommer jobba mycket med föreläsningar, klipp, nyhetsrelaterade händelser osv.

 

 

Notera att bedömningsmatrisen nedan är dessa kunskapskrav som kommer testas på under hela detta område. Däremot kan vissa uppgifter ha mindre eller mer av dessa kunskapskrav.

Matriser

Ma Sh
Samhällskunskap år 7-9 med Skolverket indelningar av förmågor

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Ej uppnått bedömning
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
1. Samhällsstrukturer
Eleven har **grundläggande** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
2. Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **enkla** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i sam¬hället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
3. Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Ej uppnått bedömning
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
4. Påverka & påverkas
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **enkla** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **relativt väl utvecklade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Ej uppnått bedömning
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
5. Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då **enkla samband** med **enkla och till viss del** underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband med **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då **komplexa** samband med **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang.
6. Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument och kan då i **viss** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument och kan då i **förhållandevis stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **välutvecklade** resonemang och **väl** underbyggda argument och kan då i **stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Ej uppnått bedömning
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
9. Demokrati
Eleven har **grundläggande** kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra **enkla** resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har **goda** kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra **utvecklade** resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

Ej uppnått bedömning
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
10. Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i **huvudsak** fungerande sätt och för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **relativt väl** fungerande sätt och för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **väl** fungerande sätt och för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.