Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP - matematik 1a

Skapad 2018-05-25 11:04 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Det nationella provet i matematik 1a består av fyra delar. De fyra delarna är: A - muntlig del. Här sitter eleverna i grupper om 3-4 elever och får olika uppgifter att lösa och resonera kring dem muntligt. B - skriftlig del utan miniräknare. Denna delen är huvudräkningsdelen där bara svar på uppgifterna krävs. C - skriftlig del med miniräknare. Denna delen består av en stor uppgift, med några delfrågor till. Fullständiga uträkningar och svar krävs. D - skriftlig del med miniräknare. Denna delen påminner om ett vanlig prov. Fullständiga uträkningar och svar krävs.

Innehåll

NP:

De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna.Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannivå och på nationell nivå.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

 

SKOLVERKET

Matriser

Mat
NP - matematik 1a

NP - Matematik 1a

Ej deltagit/Delvis deltagit
F
E
D
C
B
A
Begrepp
Procedur
Problemlösning
Modellering
Resonemang
Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: