👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

test

Skapad 2018-05-25 11:58 i Grundskola i Kungsbacka (Provskola) Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi läser, analyserar, diskuterar, skriver och reflekterar kring boken.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi skall läsa boken ”Number the stars”. Syftet är att ge en positiv läsupplevelse, öka ordförrådet, öka läshastigheten och förbättra meningsbyggnad och språk. Vi kommer att genomföra olika arbetsmoment inom: LYSSNA, TALA, LÄSA, SKRIVA

Innehåll

Syfte

 • att förstå och tolka innehållet i olika slags texter

 • att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

Undervisning och bedömning

Undervisning:
Vi kommer att läsa högt och tyst, enskilt och i grupp. Vi kommer tillsammans diskutera, analysera och arbeta med innehållet i boken. Vi kommer att jobba med att utöka ordförrådet och förbättra meningsbyggnad och grammatiska kunskaper.

Bedömning: 
Du skall också visa att du kan uttrycka dig i skrift. Du skall kunna delta aktivt i samtalen kring innehållet i boken och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar.

Uppgifter

 • Skriv en uppgoft

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Bedömningsmatris Kunskapskrav i engelska åk 7-9

E
C
A
Lyssna och läsa
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer** i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **såväl helhet som detaljer** i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Lyssna och läsa
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat och nyanserat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala, skriva och samtala
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **enkelt, begripligt och relativt sammanhängande**.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, tydligt och sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation**.