👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott

Skapad 2018-05-25 12:03 i Östergårdsskolan Halmstad
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi arbetar med friidrott för att utveckla förmågan till komplexa rörelser. I friidrott får varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sin kroppsliga kapacitet. Variationen av grenar gör att vi tränar koordination och fysik i hela kroppen.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: - röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. - förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

CENTRALT INNEHÅLL

VIKTIGA BEGREPP

Du skall kunna de begrepp som behövs för att utföra de olika övningarna i friidrott (höjdhopp, längdhopp, löpning, kulstötning och spjut).

ARBETSSÄTT

För att kunna utveckla förmågorna kommer du att få träna längdhopp, 60-100m, kula, höjd, spjut och 1000m. Vi kommer framförallt att träna utomhus. Du kommer att få arbeta i små grupper med övningar av olika svårighetsgrad. Det är viktigt att du tar hänsyn till säkerhet.

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma hur du utför friidrottsmomenten: dina rörelser, vilken teknik och rörelsemönster du använder. 
Vi kommer att bedöma hur du arbetar med säkerhet så att du inte riskerar att åsamka skador på dig själv eller andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9