Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema ljud

Skapad 2018-05-25 13:14 i Björkbacken Hedemora
Under våren fortsätter vi vårt arbete med ljud.
Förskola
Under hösten 2018 startar vi upp vårt tema ljud. Vi arbetar vidare även under våren 2019. Vi vill få upp intresset hos barnen för vad ljud är, var det kommer ifrån, hur vi hör det, hur ljud skapas osv.

Innehåll

Mål

Vi vill att barnen ska få en förståelse för hur ljud uppkommer och beter sig.
Hur låter olika ljud? Varifrån kommer ljudet? Hur sprider sig ljud?  
Vilka ljud finns det ute och inne? Hur kan vi skapa egna ljud?

Metod

Vi blandar olika aktiviteter för att få en stor bredd. Aktiviteterna ska vara lustfyllda för att fånga barnens intresse.
Vi arbetar i helgrupp eller i mindre grupper beroende på vilken aktivitet vi gör. 
Vi är både utomhus och inomhus och använder oss av olika material.

Syfte

Ljud är något vi sett att barnen har varit intresserade av. Vi tänker att det blir en nystart inför hösten då vi fått nyrenoverat 
och vi kommer bli en grupp istället för två.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: