👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KOSMOS, ATOMFYSIK

Skapad 2018-05-25 13:34 i Torpskolan Lerum
Grundskola F
Från Big bang till dagens kärnkraft

Innehåll

 

PP – atomfysik

 

 

 

Syfte

 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

   

  Centralt innehåll

 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

   

  Konkretiserat centralt innehåll

  I området bör du kunna:

 • hantera centrala begrepp som fusion, fission, halveringstid Nebulosor, Big Bang, galax, ljusår, E= mc2

 • känna till de olika typerna av joniserande strålning och deras egenskaper

 •  

   

 

Matriser

Kosmos, kärnfysik och strålning

Rubrik 1

E
C
E
BEGREPP + SAMBAND
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
RESONEMANG
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället
FYSIKALISKA MODELLER
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning