👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

rörelseglädje med Sherborneövningar

Skapad 2018-05-27 14:37 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 1 – 6 Motorik
Genom rörelser skapas förutsättningar till nya erfarenheter och nytt lärande. Kropp, känslor och sinnen samverka i den motoriska utvecklingen som i sin tur främjar självständighet och hälsan (Lgsär 2011, rev.2016).

Innehåll

Elever kommer att arbeta med rörelser och perceptionsträning vilket kan utveckla kroppsmedvetenhet hos eleven på så sätt bygga upp en självtillit och utforska logiskt-och matematiskt tänkande,  känslor och beteende. Kroppsmedvetenhet, samspel, relationer, trygghet och tillit med sig själv och andra. Elever kommer att genomföra grundrörelser som rulla, krypa, gå, hoppa, springa, klättra, hänga, kasta och fånga.

Syftet med rörelseaktiviteter är att elever gör sådana rörelser om och om igen så rörelsen till slut automatiseras dvs rörelsen utförs säkert utan att eleven behöver koncentrera sig.  

 

Uppgifter

  • sitt rygg mot rygg

  • tillit/ avspännings övning

  • sitt bakom varandra

Kopplingar till läroplanen

  • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.
    GrSär lgr11
  • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
    GrSär lgr11

Matriser

MOT
rörelseglädje med Sherborneövningar

Rubrik 1-rörelseövning 1

Nivå 1
jag kan själv
Nivå 2
jag kan med stöd
Aspekt 1-rörelseövning2

Ny rubrik

Nivå 1
jag kan själv
Nivå 2
jag kan med stöd
Ny aspekt