👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAG - förr, nu och sedan

Skapad 2018-05-28 09:01 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Ditt liv i preteritum, presens och futurum

Innehåll

JAG – förr, nu och sedan

år 8-9 april – maj 2018Självbiografi – ”Från noll till nu”

*Skriva en självbiografisk text, se instruktion

 

 

JAG OCH JAG” - mina olika personligheter

*Presentera/beskriva minst två olika egna 'personligheter'; tankekarta, tabell eller text

 

*Foto:

-Skiss som förberedelse inför fotografering.

-Två olika foton som presenterar/visar två av de olika personligheterna.

Fotografering klar senast fredag 4 maj.

 

*Muntlig presentation i liten grupp

 

 

 

Mitt framtida jag

*Skriva ett brev, ”från mitt framtida jag till mitt nutida jag”.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9