Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och hem, DaVinci-Björkris förskola Vt-18

Skapad 2018-05-28 10:32 i Björkris förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete Björkris förskola

Innehåll

 

Nuläge - Var är vi?

Kartläggning, självvärdering och underlag       

Vår grupp har gått från en helt ny grupp till en grupp med stark gemenskap mellan barnen. Den feedback vi fått från föräldrarna tyder på att den transparens vi eftersträvat har uppnåtts så vi fortsätter i samma anda med bloggen och lärloggen. Vi fortsätter använda mötesplatserna tamburen (hämtning/lämning), bloggen, lärlogg och föräldramöte. Nytt för denna termin är föräldrasamtal där vi tillsammans med föräldrarna kommer att göra en utvärdering efteråt kring materialet som används och upplägget.

 

Målformulering - Vart ska vi?

Uppdraget och målen

Vi vill att våra föräldrar känner att det är de som styr innehållet i vårt förädrasamtal och att samtalet bidrar med ytterligare insyn och delaktighet från deras sida in i vår verksamhet.

Strategier - Hur gör vi?

Planera, erfara, pröva, observera och dokumentera - koppla till forskning och beprövad erfarenhet ( utifrån barngruppens behov, intressen och erfarenheter ).

Genom att använda en samtalsmall som vi tror kommer ge föräldrarna möjlighet att påverka samtalets innehåll.

Genom att fråga föräldrarna vad de tyckte om samtalet, saker de tyckte om och saker de skulle vilja förändra.

 

 

Analys Avstämning - Hur blev det?

Reflektera, värdera, analysera och nytt avstamp

Den samtalsmall som fanns på huset känns väldigt högtravande och gav inte föräldrarna någon ny information då de redan läst om vårt arbete i bloggen och på barnens enskilda lärlogg. Vi hoppas på en annan till nästa termin som passar våra yngre barn bättre och ger föräldrarna mer inflytande.

Samtalen gick väldigt bra trots mallen men det var få föräldrar som kommenterat i mallen och det fanns en osäkerhet hos dem vart och vad de skulle skriva. De kom med sina egna frågor istället och eftersom vi inte kunde få dem innan var vi tyvärr inte så förberedda på dessa frågor som vi skulle velat vara.

Det fanns föräldrar som valde att inte ha samtal och vi hoppas att detta beror på att de tycker sig ha så bra daglig kontakt vid hämtning, lämning och via sms och information så att samtal är överflödigt. 

Vi upplevde att föräldramötesdrop-in:et var mer populärt sätt att mötas på och byta information än ett formellt samtal.

Telefonen ger möjlighet att skicka information och bilder till föräldrarna på ett lätt och direkt sätt. Detta skapar en otvungen, lätt och nära kontakt med föräldrarna och ökar deras insyn i vår verksamhet. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: