👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustav Vasa

Skapad 2018-05-28 14:15 i Jutarumsskolan Halmstad
Vi lär oss om Gustav Vasa och hur Sverige såg ut och styrdes på 1500-talet.
Grundskola 5 Historia
Vem var Gustav Vasa? Vad har han betytt för Sverige?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Förmågor vi tränar på:

  • kritiskt granska, tolka och värdera källor
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia
  • använda historiska begrepp

Mål

Efter arbetsområdets slut ska du:

  • kunna berätta några fakta om Gustav Vasa
  • ha enkla kunskaper om hur Sverige såg ut och styrdes på 1500-talet
  • kunna berätta några fakta om Martin Luther och reformationen och dess konsekvenser

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från vår historiebok. I den läser vi gemensamt och plockar ut den viktigaste faktan. Vi kommer också se en del filmer för att fördjupa vår kunskap.

Bedömning

Du blir bedömd hur du:

  • berättar fakta om Gustav Vasa
  • berättar om hur Sverige såg ut och styrdes
  • berättar om reformationen