👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelseprov

Skapad 2018-05-28 14:42 i Västerholm Grundskolor
Mall för lpp för Västerholms friskola hösten 2011. Reviering sker av Lgr11-gruppen. Kom gärna med förslag till förbättringar.
Grundskola F – 9
Vi arbetar med Libers bedömningsmaterial i svenska för åk 7-9.

Innehåll

Syfte

Syftet är att utveckla läsförståelsen samt förståelsen för hur frågor kan vara formulerade på exempelvis nationella prov.

Centralt innehåll

Läsning av olika typer av texter för olika syften.

Så här ska vi arbeta

I detta moment arbetar vi gemensamt steg för steg med läsning av texterna i texthäftet och med att gå igenom de tillhörande frågorna i provet. Först efter genomgången text och frågor får eleverna självständigt svara på provets frågor. De får alltså mycket stöd på vägen. 

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Eleven ska i detta avsnitt visa vad hen lärt sig genom att svara på frågorna i provet efter bästa förmåga. Där visar eleven att hen eller hon förstått texterna och hur man ska svara på frågorna. Provet kommer att rättas och utgöra ett betygsunderlag bland flera.

 

 

 

I