👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Une lettre - Francais år 7 vt 18

Skapad 2018-05-28 15:22 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du redovisar dina kunskaper av ordförråd och grammatik som vi arbetat med under terminen i ett brev.

Innehåll

Syfte

M2 4

Utveckla den skriftliga förmågan genom att få möjlighet att förbättra sin tidigare text och på så sätt kunna se sina framsteg.

Konkreta Mål

 Repetera grammatik och ordförråd

 • ställa frågor, nekad sats, böja regelbundna verb, böja adjektiv
 • avoir/être
 • använda bindeord
 • ämnesområden, väder, fritid, familj, skolan, kläder, färger

Nya arbetsområden

 • använda dåtid - passé composé
 • fler ord för olika fritidsaktiviteter
 • nya bindeord
 • nytt ordförråd t ex frukter, familj etc
 • possessiva pronomen
 • bestämd/ obestämd form (les/des)

Arbetsgång

;Under terminen jobbar vi och övar ovanstående moment på olika sätt, i slutet av terminen visar eleverna att de kan använda sig av sina kunskaper genom att besvara ett brev.

 

 

Bedömning

1. Skriftlig förmåga  visas i ett skriftligt brev

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapstabell Moderna språk 7-9 (obs! delar av kunskapskraven)

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.