👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning Idrott och hälsa åk 9 vt 18

Skapad 2018-05-28 15:23 i Gammal Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Sammanställning och betyg i ämnet Idrott och hälsa

Innehåll

 

Detta ska vi arbeta med/Centralt innehåll

 

Detta kommer vi att bedöma

Se matris

Matriser

Idh
Matris idrott och hälsa åk 7-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Lek, spel och idrotter
Du kan delta i lekar,spel och idrotter som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
Du kan delta i lekar,spel och idrotter som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget
Du kan delta i lekar,spel och idrotter som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget
Dans och rörelse i takt till musik
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar du till viss del dina rörelser till takt, rytm och sammanhang
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Planering av fysisk aktivitet
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Utvärdering av fysiska aktiviteter och andra hälobringande faktorer
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i olika miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i olika miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Du kan med god säkerhet orientera dig i olika miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Skador
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Natur och utemiljö
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Bad
Du kan simma 200m varav 50m ryggläge samt hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av alternativa hjälpredskap under olika årstider