👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen och småkryp i dammen

Skapad 2018-05-28 15:50 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna. Vad kännetecknar dem och vad innebär det för djur och natur?
Grundskola 1 – 2 Bild NO (år 1-3) Biologi Svenska
I Sverige har vi fyra åritider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vilka djur och växter finns i vår närmiljö och hur anpassar de sig efter årstiderna? Vi ska också ta reda på vilka småkryp det finns i dammen genom att åka på exkursion i Vallåkra.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

 Ur Lgr 11, biologi: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

 

Så här ska vi arbeta:

 

 • läsa enkla faktaböcker tillsammans
 • titta på filmer
 • undersöka vad som händer i naturen under de olika årstiderna
 • ta reda på vilka djur och växter som lever i vår närmiljö och hur de anpassar sig till de olika årstiderna
 • rita och förklara livscykeln hos något djur eller växt.
 • skriva enkla faktatexter
 • Göra tankekarta om valt djur
 • beskriva enkla näringskedjor
 • Rita djur vi fångade och skriva om exkursionen

Detta bedömer vi:

 

 • du förstår och kan använda några av biologins begrepp såsom årstid, förändring, livscykel, näringskedja.
 • du kan beskriva och förklara samband i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3