👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan avd 7 2018-2019

Skapad 2018-05-28 16:43 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Arbetsplan avd. 7 2018-2019.

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsplan

 

Lillbergets förskola

Avdelning 7

 

2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn och utbildning

 

 

 

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

 

Mål för likabehandlingsarbetet

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 

 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

   

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 

 

 • Vi ska samarbeta med hemmen, när det gäller de olika kulturerna, yrken/aktiviteter/fritid. Vad är lika, vad är olika?

   

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

   

 • Vårdnadshavarna ska tillsammans med oss visa de olika kulturerna och vad som gäller i olika länder.

   

   

   

  Arbetsprocess:

   

  Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

   

  Olika besök bl.a i moskeén. Besöka olika arbetsplatser bl.a har vi bestämt en dag när vi ska på åldringsvården, en dag när stora brandbilen kommer hit osv. Vårdnadshavare kommer hit och berättar för barnen och oss pedagoger om sitt land och kultur. De får gärna ha med sig egna bilder eller så visar vi på storbild hur det ser ut där de kommer ifrån.

   

   

  Ansvarig/Ansvariga:

   

  Hela arbetslaget

   

   

   

   

   

   

  2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

   

  Mål – identitet och kroppsuppfattning

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 

 

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

   

 

  • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 

 

 • Möjlighet att lära sig programmering.

 

 • Använda ”pucken” för att ge barnen möjlighet att utforska sin närmiljö t.ex. en myra i skogen eller en legobit på förskolan.

 • Barnen får visa oss var de bor och själva fotografera sitt hus.

   

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

   

 

 • Barnen ska själva kunna programmera lättare banor.

 • Barnen kan utforska sin närmiljö med hjälp av ”pucken”.

 • Barnen får berätta om sitt hus med hjälp av fotografierna för de andra barnen.

   

   

  Arbetsprocess:

 

 • Vi lånar olika digitala verktyg hos komtec för att träna programmering.

 • Vi tar med ”pucken” till olika närmiljöer.

 • Tillsammans med en grupp barn går vi till barnens hem.

   

   

   

   

  Ansvarig/ansvariga:

 

 

 

Hela arbetslaget.