👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Tala

Skapad 2018-05-29 08:32 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Tala-utifrån frågor till boken Holes

Matriser

En
ENGELSKA tala 7-9

Begriplighet
- ordval
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Engelska ord/uttryck från andra språk förekommer men de förstör inte kommunikationen.
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang.
- strategier när orden inte räcker till.
* Väljer svenska ord * Ger upp
* Hittar på egna ord/uttryck * Väljer ett förenklat språk. * Frågar på engelska efter rätt ord. * Letar i minnet. * Byter samtalsämne.
Använder omformuleringar för att komma vidare när ordförrådet inte räcker till.
Talet flyter så väl att eventuella strategier inte märks.
- uttal
Uttalar inte språktypiska ljud som th- stavning och t korrekt.
Språktypiska ljud som th- stavning och uttal av r uttalas korrekt
Ett i huvudsak korrekt uttal.
Uttalet är tydligt och korrekt med god intonation.
Vilja att berätta
Talar så lite att förmågan inte kan bedömas.
Talar tillräckligt länge för den muntliga förmågan ska kunna bedömas.
Utnyttjar tiden väl och visa en vilja att tala engelska.
Vågar ta sig an mer komplicerae ämnen och avancerade resonemang.
Ordförrådet.
orförrådet är litet, det är svårt att få orden att räcka tillför att berätta.
Att använda ord och fraser så att en engelsktalande person förstår
Använder ett varierat ord- och frasförråd.
Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Väljer rätt ord i rätt sammanhang
Flyt
Tar långa pauser för att hitta ord och tänka efter vad som skall sägas.
Talar med inslag av korta tankepauser för att hitta orden.
Talar med naturligt taltempo
Talar med gott flyt även i oväntade situationer och i avancerade resonemang
Förmåga att delta i samtal
- prata själv
Sitter tyst tills man får en direkt fråga.
För fram egna åsikter.
Kan motivera och resonera kring sina åsikter.
Kan motivera egna åsikter, resonera kring egna och andras åsikter
Grammatik
Gör grammatiska fel som stör förståelsen.
Gör vissa gammatiska fel men det hindrar inte en engelsktalande person att förstå.
Böjer verb i olika tempus. behärskar adjektivböjning och väljer rätt pronomen. Använder engelsk ordföljd konsekvent.
Talar i princip grammatiskt korrekt.