👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov i Språkhistoria & Nordiska språk

Skapad 2018-05-29 09:05 i Viktoriaskolan Grundskolor
Språk är ingen enskild företeelse, utan språk påverkas hela tiden av varandra och förändras i takt med samhället. Du ska nu få en större förståelse av språkets utveckling.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få arbeta med språkhistoria och våra grannspråk. Du ska få lära dig om svenska språkets ursprung och utveckling, om hur andra språk har haft stort inflytande på vårt språk, samt fundera över nya ord och hur de bildas. Du ska få lära dig mer om hur grannspråken ser ut och hur de liknar och skiljer sig från svenskan. Du som läser Svenska som andra språk kommer också gå igenom den svenska språkhistorien men också fördjupa dig i ditt modermål och jämföra med svenskan.

Innehåll

Varför ska du läsa språkhistoria?

Orsakerna till att vi ska arbeta med det här arbetsområdet handlar om att det är viktigt att förstå hur levande och dynamiskt språket är.  Språk förändras också över tid och det är betydelsefullt att veta vilka faktorer som har spelat stor roll på svenska språkets utveckling. Olika språk påverkar också varandra. Svenska språket är ett litet språk, och har därför påverkats av andra mer inflytelserika språk. Det är viktigt att veta varför man lånar ord från andra språk och vilka konsekvenser det kan få.

Förberedelse inför provet

Förbered dig genom att läsa kompendiet som finns utlagt på Classroom https://classroom.google.com/u/0/c/NTA3NTY5MDU0MFpa/p/MTU2NjcwMTkyMzNa/details

Gleerups sidor om språkhistorien och gör övningarna där. https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/12cc8db9-5d97-48b7-9d4a-e453601722b8

Du kan även förbereda dig genom att söka på Studi.se där det finns videogenomgångar och quiz på språkhistoria och låneord

https://www.studi.se/l/svensk-spraakhistoria-del-1

https://www.studi.se/l/svensk-spraakhistoria-del-2

https://www.studi.se/l/laanord

https://www.studi.se/l/spraakens-slaekttraed

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Svenska - Språkhistoria & Nordiska språk

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Språkhistoria
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Nordiska språk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang när du jämför svenskan med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang när du jämför svenskan med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang när du jämför svenskan med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Sv SvA
Sva - Språkhistoria, svenska och modersmål

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.