👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så funkar det hemma, i skolan och i samhället. åk 5

Skapad 2018-05-29 09:25 i Hertingsskolan Falkenberg
Ett arbetsområde som handlar om hur det fungerar hemma, i skolan och i vårt samhälle med regler och lagar. Vem bestämmer vad och vad ska man göra när det inte fungerar?
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska
Att gå i skolan är både en rättighet och en skyldighet. Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle? Varför går man i skolan? Vad händer om man bryter mot lagen? Det och mycket annat ska vi ta reda på!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • förstå hur det fungerar i vårt samhälle med regler,lagar och olika samhällsstrukturer
 • uttrycka egna åsikter och värderingar och ta del av andras sätt att se på saker  
 • förstå andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet samt innebörden av demokrati
 • föra enkla resonemang i olika frågor, orsak-verkan -konsekvens.
 • förstå och använda nya ord och begrepp

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • värdera och uttrycka olika åsikter och ståndpunkter
 • förstå skillnaden mellan demokrati och diktatur
 • förstå hur orsak- verkan och konsekvens hör ihop
 • förstå och använda nya ord och begrepp

Jag kommer att bedöma detta:

• fortlöpande under lektionern

Undervisning och arbetsformer

Du får möjlighet att träna på detta i samband med att:

 • göra värderingsövningar och diskutera dilemmafrågor
 • titta på film
 • delta i diskussioner
 • skriva upp nya ord och begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6