Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mysterier på Österlen". Text- och bildmanus samt eget filmskapande - Kulturgarantin Simrishamns kommun

Skapad 2018-05-29 12:54 i Piratenskolan Simrishamn
Grundskola 5 – 6 Historia Bild Svenska
Mysterier på Österlen är ett berättarprojekt inom kulturgarantin i Simrishamn där muntliga, skriftliga och digitala berättarprocesser leder till eget filmskapande. I grupper skapar ni era filmidéer och skriver textmanus i årskurs 5, och i årskurs 6 gör ni bildmanus, filmar och redigerar.

Innehåll

 

 Femman 

*Introduktion samt “Historier från Österlen”. Vi presenterar oss och Mysterier på Österlen följt av inspiration/berättelser kring verkliga händelser från vår närmiljö. Ca 2 timmar. Karna, Mårten och Veronica.

   

**Skrivövning ”berättelsens byggstenar”Gruppindelning och 15 min brainstorming där gruppen formulerar en filmidé på 2-3 meningar med krav på att berättelsen ska utspelas i närmiljön. Total tid ca 2 tim. 

 

***Varje grupp skapar fem scener och utvecklar berättelsens innehåll och dramaturgiGenrequiz och teori.  Ett datum för när berättelsen ska vara inlagd i Unikum sätts. Efter gång 3 men innan gång 4 behöver eleverna få möjlighet att skriva!

 

****Respons till varje grupp med stöd för att färdigställa manuset. Ca 20 min per grupp. Efter gång 4 men innan gång behöver eleverna få möjlighet att skriva och förbereda respons!

 

*****Uppläsning i klassen av berättelsen och respons. Den färdiga versionen läggs in i Unikum.

 

Sexan

 

Introduktion filmarbete. Storyboardövning, teori samt skapa egna storyboards. Halvdag.  

Inspelning.(varje grupp behöver en heldag, ca 2 grupper/dag). Heldagar Halvklass.  

 

Redigering. (varje grupp behöver en heldag, ca 2 grupper/dag). Heldagar. Halvklass. 

 

Visning och samtal med lärare.

 

Visning och efterföljande samtal i klassen. Ca 1 timme. Helklass.  

          

 

 • VadBerätta - i olika former -  och fantisera med utgångspunkt i närmiljön, slutprodukten blir en film. 

 • VarförAtt få prova olika kulturella uttryck, öva fantasi och berättarteknik analogt och digitalt. Kulturgarantin är elevens rättighet.  

 • VarI närmiljön.  

 • Med vemDet mesta arbetet sker i grupper vi utser. Mårten och Karna handleder, Veronica inspirerar. 

 • NärFokus på berättelsen i femman, på filmen i sexan. Datum kommer sättas för när manus, storyboard mm ska läggas in i Unikum. 

 • HurI samarbete, samtal och diskussioner, skrivande på papper och datorer samt med filmkamera och redigeringsprogram på dator. 

 • Hur längePassen är olika långa – från 2 timmar till heldagar – och sträcker sig från vt i femman till ht i sexan. Sammanlagt 9 tillfällen. 

 • Vad händer sedan: Den färdiga filmen visas i klassen och läggs upp på Vimeo (med lösenord) och Unikum. Avslutande samtal med pedagog.   

 

Lycka till!

Karna och Mårten

 

Uppgifter

 • textmanus Morden i skolan

 • Flyg 13 textmanus

 • textmanus Källarens hemlighet

 • Den stora smällen

 • Bildmanus Den stora smällen

 • Flyg 13 bildmanus

 • bildmanus källarens hemlighet

 • Bildmanus Morden i skolan

 • Beskrivande respons

 • Beskrivande respons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Hi Sv Bl
Film, svenska åk 4-6.

Utveckla förmågan att...

F
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
Samtal och diskussion
formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Estetiska uttryck såsom bild, musik el liknande
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ända­målsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntlig redogörelse
Eleven kan förbere­da och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan för­bereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och motta­gare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, inne­håll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: