👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola, Historia åk. 4, 18/19

Skapad 2018-05-29 13:57 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 – 6 Historia
Genom undervisningen i Historia ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om forntid, vikingatid och medeltid, de utmärkande dragen och händelser från denna tid samt historiska begrepp.

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola historia åk 4

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 • Syfte
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt/ Arbetsområde

 • Kunskapsområden
 • Hi 4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern. 
 • Hi 4-6
  Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem. 
 • Hi 4-6
   De nordiska staternas bildande.
 • Hi 4-6
  Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi 4-6
  Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi 4-6
  Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi 4-6
   Tidsbegreppen vikingatiden och medeltiden samt olika syn på deras betydelser.
 •  

Vi kommer att arbeta med ovanstående områden genom att läsa i läroboken och arbeta med tillhörande frågor/ arbetsuppgifter samt se filmer.

 

Läromedel

- Puls- Historia, Natur och Kultur 

- Filmer på till exempel ne.se och ur.se

 -Olika sidor på internet, till exempel www.so-rummet.se och www.ungafakta.se 

 

5. Bedömning

Kunskaperna kommer att redovisas och bedömas på olika sätt, det kan till exempel vara genom grupparbeten som redovisas muntligt/skriftligt, individuella inlämningsarbeten och/ eller skriftligt prov. 

Diskussioner och arbete på lektioner är också en viktig del och underlag för bedömning.

.

6. Kunskapskrav