👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2018-05-29 15:01 i Oxledsskolan F-6 Partille
Planering av arbete med beskrivande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att lära oss hur beskrivande texter är uppbyggda, vilka sambandsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar och skriver en egen beskrivande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva varsin text om ett valfritt djur.

Innehåll

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • ge exempel på olika typer av beskrivande texter (faktatext om djur, växter, länder, klimat, religioner).
 • analysera en text utifrån hur en beskrivande text kan vara uppbyggd.
 • kunna berätta om de språkliga drag en beskrivande text har.
 • söka information från några olika källor
 • skriva en egen beskrivande text och organisera den i olika stycken (klassifikation, förekomst, kännetecken, föda, livscykel, övrigt).
 • kunna använda dig av språkliga drag (verb i presens, icke kronologisk ordning, opersonlig form, ämnesspecifika ord, sambandsord, kommatering vid uppräkningar).
 • utveckla din text med hjälp av självskattning samt kamrat- och lärarrespons
 • ge kamratrespons till minst en kamrat

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med flera olika beskrivande texter för att tillsammans lära oss om dess struktur och språkliga drag.

Vi kommer att arbeta med flera olika övningar för att träna på de olika delarna som är typiska för texttypen.

Vi kommer arbeta i vår Zick Zack bok. 

Vi kommer se avsnitt ur Grammatikbolaget som är relevanta för arbetsområdet.

Du kommer få skriva en egen beskrivande text och utveckla den med hjälp av självskattning, kamrat- och lärarrespons.

 

Bedömning

 • Hur väl du uppnår de konkretiserade målen för området.
 • Den text du skriver kommer bedömas enligt självskattnings-mallen.

Uppgifter

 • Självskattning

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6