Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning

Skapad 2018-05-29 15:09 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 Biologi Kemi
Vi ska lära oss lite om återvinning och varför det är viktigt att vi gör det.

Innehåll

 

Här är en länk till begreppen vi ska använda

http://www.gooo.se/jde 

Uppgifter

 • Läxa vecka 39

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Återvinning åk 4

Rubrik 1

 • Ke  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  C 6   Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
 • Ke  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Materialkännedom
. Veta var materialet kommer ifrån och vad den används till. Glas, plast, papper och några metaller.
Kunna beskriva om en.
Kunna beskriva om 2-3
Kunna beskriva om alla fyra och kan berätta utförligt.
Varför
Kunna beskriva varför vi ska återvinna eller återanvända.
Kan beskriva med någon enstaka mening
Kan beskriva med flera meningar och beskriva någon följdeffekt(om du gör så här händer detta)
Kan beskriva med många meningar och beskriver med flera följdeffekter och i flera led(Om du gör så här händer detta och då blir det så här.)
Hur
Kunna beskriva hur återvinning går till för papper, glas, plast och metaller.
Kunna beskriva om en.
Kunna beskriva om 2-3
Kunna beskriva om alla fyra och kan berätta utförligt.
Begrepp
Papper, plast, metall, järn, aluminium,glas, batterier, naturresurs, förnybar, icke förnybar, återvinna och återanvända.
Använder med säkerhet några
Använder med säkerhet de flesta
Använder med säkerhet alla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: