👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - näringskedjor, fotosyntes

Skapad 2018-05-29 15:26 i Vinbergsskolan Falkenberg
Tre veckors arbete kring näringskedjor och fotosyntes.
Grundskola 4 Biologi Kemi
Vi undersäker och lär oss om fotosyntes, näringskedjor m.m.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang genom att arbeta med näringskedjor och näringsvävar. Du ska också få kunskaper om kemiska processer, i detta fallet fotosyntsen.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer om du kan ge exempel på en näringskedja och en näringsväv.
Jag kommer också bedöma om du kan berätta om vad fotosyntesen är och varför den är viktig.

Jag kommer att titta på hur du resonerar och utvecklar dina svar.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer läsa och skriva om hur olika djur påverkar varandra i näringskedjor och näringsvävar. Vi ska se på film, samtala och förklara för varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6