👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i hemmet

Skapad 2018-05-29 15:41 i Vinbergsskolan Falkenberg
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället; deras egenskaper, användningsområden och påverkan
Grundskola 4 – 6 Kemi
Visste du att många av de kemikalier vi har hemma är både frätande och farliga? Detta och mycket mer ska du få lära dig inom arbetet med "Hemmets kemi".

Innehåll

Syfte med undervisningen

Eleverna ska känna till riskerna med de kemikalier som de kan stöta på hemma och på andra platser. De ska på ett säkert sätt kunna handskas med dessa eller förstå att de inte ska handskas med dem.

Målet med undervisningen

Du ska kunna redogöra för:

 • olika kemikaliers påverkan på miljö och hälsa
 • några kemikalier som finns hemma samt hur de är märkta, varningssymbolerna.
 • vilka risker/påverkan som finns med hanteringen av dessa kemikalier samt hur man gör om olyckan är framme
 • ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet.

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss om detta genom att titta på film, läsa texter och ha genomgångar. V

Bedömning

Detta bedömer du och jag:

Dina kunskaper om...

 • olika kemikaliers varningsmarkeringar
 • vilka risker/påverkan som finns med hanteringen och användning av dessa samt hur man gör om olyckan är framme
 • ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet.

 

Uppgifter

 • Info. om Kemi i hemmet inför förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Hemmets kemi

Varningssymboler
Kemiska farosymboler
Du har grundläggande kunskaper om hur kemikalier är märkta.
Du har grundläggande kunskaper om hur kemikalier är märkta. Du visar kunskap i hur några symboler ser ut och vad de betyder.
Du har goda kunskaper om hur kemikalier är märkta. Du visar kunskap i hur flertalet symboler ser ut och vad de betyder. Du kan redogöra för hur dessa kemikalier bör hanteras.
Undersökning
Använda för årskursen anpassade undersökningar
Du behöver stöd att genomföra en planerad undersökning.
Du klarar av att följa instruktionerna och genomföra en planerad undersökning.
Du klarar av att följa instruktionerna och genomföra en planerad undersökning. Samt bidra till formulera enkla frågeställningar.
Dokumentation
Använda för årskursen anpassade dokumentationer
Du behöver stöd för att göra en enkel dokumentation av resultaten. .
Du gör en enkel dokumentation av resultaten i text och bild.
Du dokumenterar alla resultat i text och bild.
Ord och begrepp
Använda för årskursen anpassade begreppen surt, basiskt, indikator, ph-värde, ph-skala mm
När vi diskuterar eller skriver använder du ord och begrepp slumpartat
När vi diskuterar eller skriver använder du något begrepp på ett fungerande sätt.
När vi diskuterar eller skriver använder du många begrepp på ett fungerande sätt.