👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys

Skapad 2018-05-29 22:21 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Bildanalys och grafisk formgivning. En kort uppgift där elever behöver samarbeta och diskutera med varandra.
Grundskola 7 Bild
Bli duktig på att prata och skriva om bilder. Använd ord och begrepp som du tidigare kan. Välj en bild och arbeta utifrån huvudrubrikerna: Denotation, konnotation och syfte.

Innehåll

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
    Bl  7-9

Matriser

Bl
Bildanalys

Utveckla förmågan att...

Tolka och analysera en bild.
F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Tolka,analysera, resonera och koppla.
  • Bl  E 9
  • Bl  C 9
  • Bl  A 9
Det saknas resonemang och tolkning av bilderna.
Ett visst resonemang finns i bildanalysen. Det är på en enkel nivå.
Resonemang och viss tolkning finns i bildanalysen. Den skulle kunna utvecklas vidare. Till viss del finns egna erfarenheter och tankar med.
Resonemang och tolkning finns i bildanalysen. Egna erfarenheter och tankar finns med. Jämförelse mellan bilderna görs och är utvecklad.
Beskriva
  • Bl  E 9
  • Bl  C 9
  • Bl  A 9
Beskrivning av bilderna är ej gjord.
Innehåll och uttryck och eventuellt funktion finns till viss del med. Ord och begrepp som vi tränat på används någon gång.
Innehåll, uttryck och eventuellt funktion används i texten på ett sätt som visar att du har intresserat dig för problemet. Ord/begrepp vävs in i texten på ett självklart sätt.
Innehåll, uttryck och eventuellt funktion skiljs åt och utreds. God användning av ämnesspecifika ord/begrepp.