Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola Biologi År 4 18/19

Skapad 2018-05-30 06:37 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 Biologi
I biologi åk 4-6 läser vi om människan och naturen. Det är omfattande områden som med fördel läses i block uppdelat på alla tre årskurserna.

Innehåll

NO år 4

I biologi åk 4-6 läser vi om människan och naturen.

Det är omfattande områden som med fördel läses i block uppdelat på alla tre årskurserna, då för eleven visa kunskaper i området varje år.

I år 4 startar man med grunderna om biologi, den levande planeten, naturtyperna staden och öppna marker. 

Faktakunskaper om insekter, fåglar, blomväxter. Här passar NTA Lådan från frö till frö. 

Man läser om människans livscykel, cellerna, huden , skelettet och musklerna. 

Arbetssätt/ arbetsområden: 

Natur och samhälle: 

- Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, t ex nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. ( s. 4- 56 naturen) 

- Djurs, växter och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband, och vilken betydelse kunskaper om detta har för t ex jordbruk. ( s. 4-56 naturen)

-Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. ( S. 4-56 naturen) 

- naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. ( S. 8-24 naturen) 

Biologin och världsbilden : 

- Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen. ( S. 40-56 naturen)

Kropp och hälsa: 

- hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och sociala relationer. ( S. 4-27 människan )

- Några vanliga sjukdomar och hur de kan behandlas. ( S. 10-21 människan )

- människan organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan. ( S. 8-27 människan ) 

Biologins metoder och arbetssätt: 

- Enkla fältstudier. planering och genomförande. (S. 8-56 naturen)

- Hur djur och växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. ( S. 4-56 naturen )

- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. ( S. 4-56 naturen) 

- Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, ex faktatexter.

Bedömning

 Eleven bedöms löpande i kunskapsmatriserna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: