Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola Biologi År 5 18/19

Skapad 2018-05-30 07:20 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 5 Biologi
I biologi åk 4-6 läser vi om människan och naturen. Det är omfattande områden som med fördel läses i block uppdelat på alla tre årskurserna.

Innehåll

NO år 5

I biologi åk 4-6 läser vi om människan och naturen.

Det är omfattande områden som med fördel läses i block uppdelat på alla tre årskurserna, då för eleven visa kunskaper i området varje år.

I år 5  läser man om naturtyperna skogen, sötvatten och havet. 

Faktakunskaper om träd, svampar, groddjur och fiskar. 

Man läser om hjärtat och blodet, andningsvägarna, mag-tarmsystemet och nervsystemet. 

Arbetssätt/ arbetsområden: 

Natur och samhälle: 

- Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, t ex nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. ( s. 58-112 naturen) 

- Djurs, växter och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband, och vilken betydelse kunskaper om detta har för t ex jordbruk. ( s. 58- 112  naturen)

-Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. ( S. 58-112  naturen) 

- naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. ( S. 58-78 naturen) 

Biologin och världsbilden : 

- livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ( S. 58-78 naturen ) 

Kropp och hälsa: 

- hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och sociala relationer. ( S. 28- 50 människan )

- Några vanliga sjukdomar och hur de kan behandlas. ( S. 28-40 människan )

- människan organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan. ( S. 28-50 människan ) 

Biologins metoder och arbetssätt: 

- Enkla fältstudier. planering och genomförande. (S. 8-56 naturen)

- Hur djur och växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. ( S. 4-56 naturen )

- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. ( S. 4-56 naturen) 

- Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, ex faktatexter.

Bedömning

 Eleven bedöms löpande i kunskapsmatriserna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: