Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet

Skapad 2018-05-30 07:27 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Fysik

Innehåll

Magnetism och elektricitet

Fysik - Åk 6 - ca. 6 veckor

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga att genomföra systematiska undersökningar.
 • din förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som handlar om t.ex. elektricitet.
 • din förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • använda centrala fysikaliska begrepp för området för att förklara fysikaliska fenomen (se begreppslista).

Undersökningar:

 • genomföra enkla undersökningar utifrån en färdig planering.
 • bidra till att formulera frågeställningar.
 • bidra till att göra en planering som det går att arbeta systematisk utifrån.
 • använda utrustning på ett rätt sätt.
 • jämföra dina resultat vid en undersökning med någon annans resultat. 
 • kunna se likheter och skillnader mellan resultat från en undersökning.
 • ge förslag på förbättringar vid en undersökning.
 • göra enkla dokumentationer i text och bild av en undersökning.

Magnetism:

 • beskriva hur en magnet fungerar och är uppbyggd.
 • ge exempel på saker som är magnetiska. 
 • resonera om magneters användning i hemmet och i samhället.

Ellära:

 • resonera om elsäkerhet i hemmet.
 • rita enkla kopplingsscheman med symboler.
 • ge exempel på ledare och isolatorer.
 • resonera om elektriska kretsar.  
 • bygga slutna kretsar.

Innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • magneter.
 • elektricitet.
 • dokumentation i form av laborationsrapporter.
 • systematiska undersökningar.
 • tekniska lösningar som utnyttja elkomponenter.
 • olika komponenter i t.ex. en ficklampa

Arbetsformer - Du kommer att arbeta ...

 • med aktiviteter i helklass.
 • individuellt.
 • med gruppuppgifter.
 • med att se på film.
 • enligt EPA: enskilt, par, alla tillsammans
 • med kemiska begrepp
 • undersökningar.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • genomföra systematiska undersökningar.
 • använder fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
 • granskar information, kommunicerar och tar ställning.

 

 • Du kommer att genomföra en diagnos under arbetets gång.
 • Du kommer att genomföra enkla undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Magnetism och elektricitet

Du har ännu inte nått målet
E
C
A
Samtala och diskutera
Din förmåga att samtala om och diskutera enkla frågor.
Du är ännu inte med och samtalar och diskuterar.
Du samtalar och diskuterar enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Du använder sällan begrepp och fakta. Du ställer frågor, framför och bemöter åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du samtalar och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Du använder fakta och begrepp. Du ställer frågor, framför och bemöter åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du samtalar och diskuterar enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Du använder och hänvisar till fakta och begrepp. Du ställer frågor, framför och bemöter åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information och använda källor
Din förmåga att söka och använda information.
Du söker ännu inte efter information på egen hand.
Du söker naturvetenskaplig information. Du använder olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du använder dig av enstaka fakta och information som passar ganska bra till sammanhanget.
Du söker naturvetenskaplig information. Du använder olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du använder dig av flera fakta och information som passar bra till sammanhanget.
Du söker naturvetenskaplig information. Du använder olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du använder dig av mycket fakta och information som passar mycket bra till sammanhanget.
Genomföra undersökning
Din förmåga att genomföra en undersökning utifrån en planering.
Du kan ännu inte genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar på egen hand. Du behöver mycket stöttning. Du använder ännu inte utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Planera undersökningar
Din förmåga att planera undersökningar.
Du kan ännu inte bidra till att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån.
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentera
Din förmåga att dokumentera en undersökning.
Du har ännu inte med ... - en hyptoes där du beskriver vad du tror kommer hända. - en beskrivning av hur du gjorde. - ett resultat som beskriver vad som hände. - en slutsats som beskriver varför det hände. - kemiska begrepp.
Du har med följande: - Hypotes där du skriver vad du tror händer. - En kortfattad beskrivning. Något steg är beskrivet. - Resultat: Det finns med en sak som hände. - Slutsats: Finns en förklaring men det är inte korrekt. - Begrepp: Finns något begrepp, men ingen förklaring till begreppen.
Du har med följande: - Hypotes där du skriver vad du tror händer och även varför. - En mer utförlig beskrivning. De flesta steg är beskrivna. - Resultat: Det finns med de flesta sakerna som hände. - Slutsats: Finns en förklaring som är korrekt. - Begrepp: Finns några begrepp och även någon förklaring.
Du har med följande: - Hypotes där du skriver vad du tror händer och även varför. Du grundar din hypotes på fakta. - En utförlig beskrivning. Alla steg är beskrivna och det går att följa vad du gjort. - Resultat: Du beskriver allt som hände i undersökningen. De är noggrant beskrivna. - Slutsats: Finns en förklaring som är korrekt. Du kopplar slutsatsen till teorier och fakta. - Begrepp: Du använder genomgående kemiska begrepp och förklarar dessa.
Jämföra ditt och andras resultat
Din förmåga att jämföra dina och andras resultat samt bidra till förbättringar.
Du kan ännu inte se några likheter och skillnader mellan ditt eget resultat och en kompis resultat. Du bidrar ännu inte med förslag som kan förbättra undersökningen.
Du jämför ditt och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero. Du bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du jämför ditt och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero. Du ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du jämför ditt och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero. Du ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan du relatera till några fysikaliska samband.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan du relatera till några fysikaliska samband.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan du relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: