Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns möte med olika estetiska uttrycksformer

Skapad 2018-05-30 09:05 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
Erbjuda barnen att uppleva olika estetiska uttrycksformer och material.

Innehåll

Barn behöver olika sätt att uttrycka och förmedla sina tankar och upplevelser på. Genom att erbjuda olika estetiska aktiviteter kan barn få syn på nya sätt, då kan barnen lättare hitta sitt sätt som de är bra på. 

Vi ser barns olika sätt att uttrycka sig, vad är de bra på och bekväma i och vad passar just denna gruppen barn. Vi provar och inspirerar för att hitta glädje i uttrycken.

Genom drama får barn möjlighet att uttrycka sig med hela kroppen. Texter och berättande stödjer och fångar.

Musiken är ett bra stöd, med rytmer och sång kan man också röra på sig och uppleva musiken. 

Genom att måla och skapa efter eget hjärta, där man blir inspirerad av olika material och metoder.

Olika uttrycksformer kan mixas och blandas så att kreativiteten får utmanas och blomma ut.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande,
  Lpfö 18
 • samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: