👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och lösningar/blandningar

Skapad 2018-05-30 10:30 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Under de sista veckorna innan sommarlovet (v.19-24) kommer eleverna få kunskap om olika material och dess egenskaper samt lösningar och blandningar.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du skall lära dig att:

 • Sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • Dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att lära oss det här genom att:

 • Få information genom film, faktatext samt genomgångar av lärare.
 • Genomföra och dokumentera egna undersökningar och experiment.

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Efter avslutat arbete skall du kunna:

 • Sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • Dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Det visar du genom att:

 • Under lektioner delta aktivt genom att svara på frågor och ställa följdfrågor.
 • Dokumentera undersökningarna och experimenten, genom att bland annat ställa hypoteser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3