👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2018-05-30 10:41 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vad är demokrati? Hur styrs Sverige?

Innehåll

Vi kommer att arbeta med temaområdet Demokrati och politik.

När: 4 juni - 29 juni.

Syfte: 

Ni ska lära er fler ord kopplat till temat.

Ni ska få mer kunskap om Sveriges största partier.

Arbetssätt:

Grupparbete om svenska partier.

Information om hur kommuner och landet styrs.

Språkvägen: 

Vi kommer att arbeta med kapitlet Olof Palme.

Muntligt:

Jämföra Sverige med ditt hemland.

 

Bedömning:

Skrivuppgift

 

Uppgifter

  • Gruppuppgift om svenska partier

Matriser

SFI
Bedömning skriva

F
Inte godkänd
E
Godkänd
Instruktioner och innehåll
Att du skriver om det du ska skriva om, att du har rätt form på texten
  • SFI  E
Du har inte följt instruktionerna.
Du följer instruktionerna för uppgiften och skriver om rätt sak.
Du har skrivit för lite.
Du skriver tillräckligt mycket text.
Förståelse
Det är svårt att förstå vissa delar av din text.
Läsaren förstår oftast vad du vill berätta när du skriver.
Struktur
styckeindelning inte blanda innehåll
Din text saknar några delar.
Det finns en början, en mitt och ett slut.
Ordföljd
verbet på andra plats
Du behöver träna mer på ordföljd.
Du har oftast rätt ordföljd.
Variation
Du varierar inte dina meningar.
Det finns meningar som börjar med tid, plats eller bisatser.
Verb
exempel: ska äta, äter, åt, har ätit
Du blandar tempusformerna.
Du har oftast rätt tempus (tid) på verben.
Konjunktioner
och, men, så, eller
Du binder inte ihop meningar med konjunktioner.
Du binder ihop meningar med konjunktioner.
Bisatser
Du skriver inte bisatser.
Du skriver bisatser (eftersom, därför att, för att, när, som)
Ordval
Du upprepar ofta samma ord och/eller har svårt för att hitta rätt ord.
Du försöker variera dina ord och försöker välja rätt ord.
Substantiv och adjektiv
Du använder inte substantiv eller adjektiv på rätt sätt.
Du är ganska säker på adjektiv och substantiv.
Skrivregler
Du skriver inte stor bokstav och punkt/frågetecken.
Du använder stor bokstav och punkt/frågetecken.
Stavning
Att du skriver orden på rätt sätt
Stavningen gör att texten blir svår att förstå.
Du stavar så att läsaren förstår