👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FS - Slöjd - Urgröpning vt18

Skapad 2018-05-30 10:45 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Slöjd
Att göra en skål av ett stycke trä innebär att ta bort trä på ett kontrollerat sätt. Den vanligaste tekniken går ut på att slå ett vasst järn genom träet med en träklubba. Järnet har en krökt egg, vilket gör att du kan styra järnets färd genom träbiten.

Innehåll

Planering - Urgröpning - åk 4

Tidsperiod

Arbetsområdet kommer att ta mer än halva vårterminen 2018 i anspråk.

Detta ska du arbeta med / Arbetssätt

Du tränar flera förmågor i slöjd i ett arbetsområde som handlar om att skapa en urgröpning med sköld och träklubba. Vi kommer att träna på följande sätt: Eget hantverksarbete, handledning av lärare, diskussioner, muntliga instruktioner och inspiration via bilder och filmer.

Uppdraget är att tillverka en skål med hjälp av tekniken att hugga med sköld och träklubba. Du tilldelas ett förberett slöjdämne i alträ. Din uppgift är att välja en form, gröpa ur, putsa och ytbehandla.

Efter detta arbetsområde ska du kunna / känna till:

Vi tränar först och främst förmågorna: Formge och framställa, Analysera och värdera arbetsprocesser.

Du ska efter arbetsområdet kunna använda tekniken hugga med sköld och träklubba. Du ska kunna formge din skål så att tankarna går till godis på något sätt. Du ska kunna värdera ditt arbete.

Centrala begrepp

 • Urgröpning, hugga med sköld och träklubba.
 • Rätblock.
 • Träklubba, sköld, rasp, fil, sandpapper, pensel.
 • Temperafärg, trälack.
 • Alträ.

Bedömning

Du kommer att bedömas genom:

 • Det du visar av verktygshantering och hantverk.
 • De frågor du ställer till läraren och kamrater under lektionerna.
 • Det du skriver som svar på frågorna i slöjdlappen.

Du kommer att vägledas i:

 • Det ansvar du tar för den gemensamma arbetsmiljön under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
FS - Slöjd - Urgröpning - Matris

Grundtext
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Eleven kan på ett ... sätt formge och framställa en skål i alträ med tekniken hugga med sköld och träklubba.
... enkelt och delvis genomarbetat ... (Enkel form på skålens kontur och enkel målning. Skålen har flera kvarlämnade hack, oputsade ytor och otydliga övergångar mellan motiv i målningen.)
... utvecklat och relativt väl genomarbetat ... (Formen på skålen är formad så att konturen berättar mer om vad skålen ska användas till eller förknippas med. Skålen har få och mindre hack, oputsade ytor och tydliga övergångar mellan motivytor i målningen.)
... välutvecklat och väl genomarbetat ... (Formen på skålen är formad så att konturen tydligt berättar vad skålen ska användas till eller förknippas med. Skålen har inga nämnvärda hack eller oputsade ytor. Övergångar mellan motivytor i målningen är tydliga och jämna utan större missar.)
Hantverkstekniker
I arbetet med urgröpning, filning, putsning och målning kan eleven använda sköld, träklubba, fil, sandpapper och pensel på ett säkert och ... sätt.
... i huvudsak fungerande ... (Du kan med verktygen grovt forma en skål ur en träbit. Du hanterar verktygen utan att riskera skada vare sig verktyg eller människor.)
... ändamålsenligt ... (Du kan med verktygen forma en skål ur en träbit. Du hanterar verktygen med respekt.)
... ändamålsenligt ... (Du kan med verktygen forma en skål ur en träbit. Du hanterar verktygen och din arbetsmiljö med respekt och skicklighet.)
Ge omdömen
Eleven kan ge ... omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat skålens kvalitet.
... enkla ... (Korta, korrekta och begripliga svar på frågorna på slöjdlappen. )
... utvecklade ... (Något längre, förtydligande svar på frågorna på slöjdlappen.)
... välutvecklade ... (Längre, förtydligande och resonerande svar på frågorna på slöjdlappen.)