👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2018-05-30 11:56 i Regnbågsskolan Gullspång
Du får möjlighet att lära dig mer om kraft, rörelse och friktion under detta arbetsområde.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vad är kraft? Vad händer egentligen då man rör sig? Friktion, hur uppstår det? Allt detta ska vi ta reda på tillsammans.

Innehåll

Förmågor vi tränar

Dessa förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga

- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.

Begreppslig förmåga

- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne. T.ex. olika fysikord som kraft, rörelse, friktion o.s.v.

- visa att du kan kunna använda begreppen.

Varför gör vi detta?

Vi jobbar med detta för att du ska förstå vad friktion, rörelse och kraft egentligen är. Du kommer att ha användning av det då du t.ex. kör bil, rör två material mot varandra, är på ett nöjesfält/tivoli, sportar (t.ex. åker skidor), hur det kommer sig att du kan stå kvar på jorden och inte faller rakt ut i rymden o.s.v.

Faktakunskaper och mål

Målet är att du ska: 

 • veta vad hastighet, acceleration, retardation, tyngdkraft, friktion, hävstång, tyngdpunkt och vad fritt fall är,samt kunna ge exempel på det. Ex hur en bil tar sig framåt,
 • veta vad en kraft är och kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen,
 • kunna förklara vad gravitations- och centrifugalkraft är genom att kunna ge exempel,Arbetsform och grupper

 
 • Arbeta med boken om Kemi och fysik, kapitel kraft och rörelse
 • Jobba med häfte/läsförståelse om kraft och rörelse.
 • Vara med på genomgångar
 • Utföra olika experiment "Lekplats fysik"
 • Förklara olika begrepp utifrån texten i boken
 • Förhör

Bedömning

Det jag kommer att bedömma är hur väl du kan:

 • de förmågor och mål vi jobbar med,
 • visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.

Uppgifter

 • Friktion och tyngdkraft

 • Undersökning frikton

 • Undersökning av fritkion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Kraft och rörelse

Begrepp
Du visar att du kan förklara vissa begrepp.
Du visar det genom att du kan förklara de flesta begreppen.
Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva
Du har grundläggande kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att du använder dig av några få av begreppen när du pratar.
Du har goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att du använder dig av begreppen när du pratar
Du har mycket goda kunskaper inom ämnet. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Du kan ge några exempel på olika krafter och förklara hur de påverkar oss i vardagen.
Du kan ge några exempel på olika krafter och föra utvecklade resonemang kring hur de påverkar oss i vardagen.
Du kan ge flera exempel på olika krafter och föra välutvecklade resonemang kring hur de påverkar oss i vardagen.
Samtala
Du deltar i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du deltar i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra. Du deltar i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.
Undersökande arbetssätt
Använder utrustning i en undersökning på ett säkert och i stort sätt rätt sätt.
Använder utrustning i en undersökning på ett bra och lämpligt sätt
Använder utrustning som behövs på ett säkert sätt så att undersökningen blir effektiv.
Kan med viss hjälp formulera en frågeställning samt kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning.
Kan formulera en enkel frågeställning samt kan planera en undersökning och med viss hjälp och justering arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Kan formulera enkla frågeställningar, planera och genomföra en undersökning som kan ge svar på frågeställningen.
Gör enkel dokumentation av en undersökning.
Gör en noggrann dokumentation av undersökningen.
Gör en så bra dokumentation att man kan förstå och följa hela undersökningsarbetet.
Kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat samt kan samtala om hur en undersökning kan förbättras
Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på samt kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Jämför och för resonemang kring vad likheter och skillnader i olika resultat kan bero på samt ger egna användbara förslag som leder till att en undersökning kan förbättras