👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi år 4- Nolbyskolan

Skapad 2018-05-30 13:30 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 4 Biologi
I år 4 arbetar vi i biologin med Sveriges natur, årstiderna, sjöns kretslopp och ekologi.

Innehåll

 

Syfte

Du kommer utveckla dina förmågor att:

Centralt innehåll

Du kommer lära dig mer om:

  • Sveriges naturtyper och naturområden,
  • vilka naturtillgångar som finns, var de finns och hur de används,
  • hur val och prioriteringar vi gör varje dag kan påverka vår miljö och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling,

 

 

 

Matriser

Bi
Biologi - Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hållbar utveckling
Du gör försök att resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla förslag på miljöetiska val i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då flera förslag på miljöetiska val i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då flera förslag på miljöetiska val i vardagen Du reflekterar kring de förslag du ger.
Natur (-typer, områden, -tillgångar)
Du kan beskriva något av Sveriges naturområde och naturtyp (vad det innebär och var det finns) samt berätta om någon naturtillgång Sverige har (vilken, var den finns och hur den kan användas.)
Du kan beskriva ett par av Sveriges naturområden och naturtyper (vad de innebär och var de finns) samt berätta om ett par naturtillgångar Sverige har (vilka, var de finns och hur de kan användas.)
Du kan beskriva flera av Sveriges naturområden och naturtyper (vad de innebär och var de finns) samt berätta om flera naturtillgångar Sverige har (vilka, var de finns och hur de kan användas.)
Svenska djur och växter.
Du kan nämna några av Sveriges djur och växter, samt berätta hur och var de lever.
Du kan beskriva några av Sveriges djur och växter, samt berätta hur och var de lever.
Du kan beskriva flera av Sveriges djur och växter, samt berätta hur och var de lever.