👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och knopp

Skapad 2018-05-30 13:41 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Grundskola 4 – 6 Biologi
Kropp och knopp temat kommer att beröra följande arbetsområden: födseln, puberteten, missbruk och droger samt döden.

Innehåll

Syfte

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

Centralt innehåll

 • hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • människans pubertet, sexualitet och reproduktioner samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • tolkning och granskning av information med koppling till biologi, t ex. faktatexter och vetenskapliga artiklar/texter.

Under arbetets gång tränar vi även på att:

 • hitta information i olika källor
 • kunna bearbeta information och skriva fakta med egna ord
 • förstå och följa både muntligt och skriftligt instruktion 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6