👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2018-05-30 13:47 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
I det här området ska du få veta mer om blandningar och lösningar. Vi kommer att prata om skillnaden mellan en blandning och en lösning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla kunskaper om:

 • vad en blandning och en lösning är.
 • skillnaden mellan blandning och lösning.
 • genomföra och visa enkla experiment.
 • dokumentera dina undersökningar

Bedömning - vad och hur

Eleverna kommer bedömas på deras förmåga att:

 • veta vad en blandning och lösning är.
 • skillnaden mellan blandning och lösning.
 • dokumentera ditt arbete.
 • skriva en hypotes och förklara vad som hänt.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer göra experiment i par, dokumentera och ställa hypoteser- vad tror du ska hända?.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3