Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering svenska åk 1

Skapad 2018-05-30 14:11 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
När vi arbetar med svenska kommer du få utveckla din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Målet med undervisningen och det som bedöms är att du:

Läsa

 • kan namnge i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
 • känner igen vanliga ord när du läser.
 • kan läsa enkla ord och meningar.
 • kan rätta dig själv när du läser med hjälp av din lärare.
 • förstår det du läser.             
 • förstår vad texten handlar om när någon läser för dig.
 • kan samtala om den lästa texten, återberätta något ur innehållet och jämföra med egna upplevelser.

 Skriva

 • har skrivriktningen klar för dig.
 • prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
 • utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
 • gör ofta mellanrum mellan orden.
 • kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
 • kan skriva meningar men använder inte alltid stor bokstav och punkt.

Lyssna

 • kan lyssna på andra, relatera till egna upplevelser och berätta om egna händelser.

 

Samtala

 • kan uttrycka egna åsikter samt förklara och beskriva så att andra förstår.

 

Det här ska vi göra:

 • träna bokstavsljud, avkodning och ordbilder.
 • träna bokstavsformer, både gemener och versaler.
 • träna handstil.
 • läsa texter av olika slag.
 • träna ord- och läsförståelse.
 • skriva egna texter med bild och ord.
 • träna på punkt och stor bokstav.
 • skriva sagor, berättelser och faktatexter.
 • lyssna på högläsning av olika genrer och texttyper.
 • lyssna, berätta och samtala i dagliga samtal.
 • träna på att ta och ge muntliga instruktioner.
 • träna på muntlig redovisning av enklare slag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: