Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 2

Skapad 2018-05-30 14:47 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om de tre syskonreligionerna kristendom, judendom och islam
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vad är religion? De tre religionerna kristendom, judendom och islam är syskonreligioner och har mycket gemensamt.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du känner till viktiga saker om de tre olika religionerna.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om vad religion är och vad människor tror på. Vi kommer att arbeta med de tre religionerna kristendom, judendom och islam.

 • viktiga platser, byggnader och personer
 • tankar om Gud
 • vad personer som är troende gör, högtider, helig bok, helig byggnad
 • religionens grundare

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta så här:

 • genomgångar och diskussioner i grupper 
 • par arbete eller grupparbete kring en religion i taget med start i judendomen
 • läsa olika faktatexter kring religion
 • diskutera
 • svara på frågor

 

Redovisning

Du ska kunna de tre olika religionernas grundare, heliga hus, heliga bok, någon högtid, vad en lärd person inom religionen kallas. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

SO
Hållplats religion

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Religion begrepp
Du kan med hjälp av bildstöd/textstöd, enskilt sätta ut de olika religionernas heliga hus, heliga bok, högtid, lärare, grundare.
Du kan med hjälp av bildstöd/textstöd placera ut ett fåtal begrepp rätt.
Du kan med hjälp av bildstöd/textstöd sätta ut de flesta begreppen rätt.
Du kan utan hjälp av bildstöd/text placera ut de religiösa begreppen.
Religion samtal
Du kan med hjälp av kamrat, enskilt samtala om olika viktiga religiösa begrepp samt koppla begreppen till respektive religion
Du kan med stöd samtala kring ett fåtal begrepp. Du kan koppla ett fåtal begrepp till respektive religion. Du behöver träna mer.
Du kan med stöd samtala kring ett flertal begrepp. Du kan koppla ett antal begrepp till respektive religion. Du är på god väg med lite mer träning.
Du kan både med och utan stöd samtala kring flertalet begrepp samt koppla dem till respektive religion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: