👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen - våren

Skapad 2018-05-30 15:56 i Husensjö skola Helsingborg
Vi lär oss om årstidernas växlingar i naturen samt om några svenska djur och växter.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Varför blir det varmare på våren? Varför får träden gröna blad? Varför börjar blommorna växa? Varför kommer insekterna fram?

Innehåll

Mål med undervisningen

Våra mål med undervisningen är att du ska kunna:

 • beskriva och namnge några svenska djur och växter och dess livscykler
 • sortera djur och växter efter olika egenskaper
 • beskriva de olika årstiderna och ge exempel på vad som är typiskt för dem

 

Vidare ska du utveckla förmågan att:

 • lyssna på dina kamrater
 • dela med dig av egna erfarenheter och kunskaper

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • läsa och lyssna på faktatexter
 • se på film
 • återberätta fakta
 • skriva gemensamma och egna faktatexter
 • samtala, beskriva och dra slutsatser
 • träna olika bildtekniker och skapa naturbilder
 • gå ut i vår närmiljö  
 • studera årstidernas växlingar i naturen
 • läsa och lyssna på sagor och myter om naturen

 

Detta ska bedömas

 • Din förmåga att berätta om våra årstider samt säga något som är typiskt för dem.
 • Din förmåga att beskriva och namnge några svenska djur (insekter) och växter (vårblommor).
 • Din förmåga att berätta om några livscykler hos djur och växter (grodan, myran och maskrosen).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3