Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola Fysik/kemi År 5 18/19

Skapad 2018-05-30 16:22 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 5 Kemi Fysik
I åk 5 arbetar vi med : lösningar och blandningar, elektricitet, eld, magnetism, ljud,ljus

Innehåll

Kemi/fysik  år 5

I åk 5 arbetar vi med:

 lösningar och blandningar, elektricitet, eld, magnetism, ljud,ljus. ( ihop med hörsel & synen)

 

I år 5 besöker eleverna brandstationen, och på våren Kolardammarna med Naturskolan.

Arbetssätt

Läromedel: Puls Fysik och kemi

 Fysik

Fysiken och vardagslivet

 • Hur ljud uppstår och breder ut sig.  S. 18-21 ( här kan man samarbeta med biologins organ öra-ljud)
 • Hur ljus uppfattas av ögat.   S. 74-80             ( ( här kan man samarbeta med biologins organ öga-ljus)
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor. Skuggor och ljusområdens form. S. 74-80
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället. S. 50-54 ( det finns en magnetlåda i NO skåpen)
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kopplas samt hur de kan användas i vardagen. S. 102-114 ( NTA låda finns, ellåda finns i NO skåpen)

Fysiken och värlsbilden

 • Under år 4-6 ska eleverna kontinuerligt få ta del av historiska och nutida upptäckter och dess betydelse för människan.
 • Eleven ska möta olika förklaringar av naturen. ( Skönlitteratur, myter och konst) ( Ev samarbete med bild, Tavla av Guiseppe finns i konstförrådet)

Fysikens metoder och arbetsätt

 • Enkla fältstudier och experiment

 • Planera, utföra och utvärdera experiment 

 • Mätövningar
 • Kunna granska och diskutera sina egna resultat.
 • Enkla skriftliga labrapporter.

 • Läsa och använda sig av faktatexter.

 • Använda utrustning på ett säkert sätt.

 

 Kemi

kemin i vardagen och samhället

 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet. S 66-72 ( det finns även en NTA låda Matens kemi som passar här).
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. S. 28-34
 • Fossila och förnybara bränslen. S. 116-126

 

Kemin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.  ( delar från kap 1, 4 & 6)
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Kemins metoder och arbetsätt

 • Enkla systermatiska undersökningar.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, bilder och skriftllga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information.
 • Använda utrustning på ett säkert sätt.

 Bedömning

Eleven bedöms löpande i kunskapsmatrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: