👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 eng åk 8 Courage VB

Skapad 2018-05-30 20:59 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Engelska
What is courage for you? Who is courageous? What does it take to make you stand up for another person, for justice, against discrimination?

Innehåll

Mål 

Du ska kunna diskutera  muntligt och skriftligt vad mod är för dig och vem som i dina ögon är modig. Du ska träna dig på att förstå talad engelska och att läsa engelska texter. Lära dig de grammatiska momenten: genitiv, bestämd artikel, adverb och oregelbundna verb. 

Genomförande

Vi läser, diskuterar och samtalar om "Courage", tittar på olika klipp som handlar om mod och lyssnar på texter som handlar om mod på olika sätt. De grammatiska momenten tränar vi huvudsakligen via övningsboken och stenciler som du får av din lärare och genom övningar på datorn.

Bedömning

Du ska skriva en uppsats som handlar om mod . Du får också göra en läs-och hörförståelse, samt ett prov på de grammatiska momenten som vi har tränat extra intensivt (se ovan). I den skriftliga delen bedömer jag följande:

 • begriplighet och tydlighet
 • fyllighet och variation (olika exempel och perspektiv)
 • sammanhang och struktur
 • anpassning till syfte, mottagare och situation
 • kommunikativa strategier (omformuleringar, förklaringar och förtydliganden)
 • flyt och ledighet
 • omfång
 • vokalbulär, fraseologi och idiomatik, meningsbyggnad, textbindning
 • grammatik
 • stavning

Kursplanemål

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift 
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och situation
 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 

 

 

Matriser

En
VT 18 Engelska åk 8

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar.
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du använder dig av enkla bindeord som t ex and, so, but.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte och situation. Du använder dig av olika bindeord som skapar variation i din text, och inte enbart and and, so, but.
Du formulerar dig mycket varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och anpassning till syfte och situation. Du använder dig av många olika bindeord som skapar stor variation i din text.
Ny aspekt
Innehåll när du skriver på engelska
Du har med ett par olika exempel och perspektiv på mod.
Du har med några olika exempel och perspektiv på mod.
Du har med många olika exempel och perspektiv på mod.
Ny aspekt
Hörförståelse
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska.
Ny aspekt
Grammatik - bestämd artikel, adverb, genitiv och oregelbundna verb
Eleven har till viss del kunskap om språkliga normer och strukturer.
Eleven har en relativt god kunskap om språkliga normer och strukturer.
Eleven har en god kunskap om språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
Läsförståelse
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i engelska texter.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i engelska texter.
Du förstår såväl helhet som detaljer i engelska texter.