Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset

Skapad 2018-05-30 21:19 i Bruksskolan Färgelanda
Vi arbetar med det spännande skrivprojektet "Huset"! Du kommer under våren få arbeta med att skriva din egen bok genom att få olika skrivuppgifter. Syftet med detta projekt är att du ska få träna din förmåga att formulera dig och att kommunicera i tal och skrift. Du tränar också din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, använda dig av skrivregler och styckeindelning och att arbeta med bildframställning till text.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivningsom står till kapitlet. Sammanlagt ska du skriva 8-10 kapitel. Till varje kapitel ska du också måla en bild enligt instruktionen.

Innehåll

Mål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
- träna din förmåga att skriva berättande texter, med enkla person- och miljöbeskrivningar.
- träna dig i hur man bygger upp spännande berättelser genom att lägga ut antydningar som du följer upp i kommande kapitel, så det blir en röd tråd i din berättelse.
- att använda dig av skrivregler och styckeindelning.

- bearbeta den egna texten under arbetets gång.

Så här gör vi

Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivning som står till kapitlet. Sammanlagt ska du skriva 8-10 kapitel under hösten.
Till varje kapitel ska du också måla en bild enligt instruktionen.

Utvärdering

Så här kommer ditt arbete bedömas:
Din förmåga att:

 • delta aktivt i undervisningen.
 • skriva en berättelse med enkla person- och miljöbeskrivningar.
 • skriva en berättelse med enkel kronologisk handling.
 • visa hur text och bild samspelar.
 • använda skiljetecken, stor bokstav, stavning, meningsbyggnad och andra skrivregler.
 • ta ansvar för och planera ditt arbete.
 • bearbeta den egna texten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Huset år 5

Träna mer!
Jag kan!
Jag är säker!
Berättande text
Helhetsbedömning
 • Sv  E 6
Texten är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Texten är enkel och ganska tydlig. Texten har koppling till uppgiften.
Texten är enkel och tydlig. Texten har bra koppling till uppgiften.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
 • Sv  E 6
Texten har enkla beskrivningar av personer och miljö. Texten radar upp händelser.
Texten har beskrivningar av personer och miljö. Texten återger händelser och förmedlar ibland upplevelser.
Texten har bra och utförliga beskrivningar av personer och miljö. Texten förmedlar upplevelser och utvecklar dem.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
 • Sv  E 6
Strukturen går att följa, så andra förstår Det är enkla meningar.
Strukturen är tydlig, så att andra förstår. Det är varierade meningar.
Strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Andra förstår bra. Det är korrekta och varierade meningar.
Stavning
 • Sv  E 6
Det är ganska rätt stavat.
Det är oftast rätt stavat och de stavfel som finns stör inte förståelsen.
De flesta ord är rätt stavade.
Skiljetecken
skrivregler
 • Sv  E 6
Meningarna har stor/ liten bokstav och punkt.
Meningarna har oftast skiljetecken på rätt plats.
Meningarna har skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
 • Sv  E 6
Texterna har ibland varierat ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Texterna har ganska varierat ordval. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Texterna har passande och varierat ordval. Meningarna är korrekta och varierade och börjar på olika sätt. De innehåller både huvudsats och bisats.
tempus (dåtid/nutid/framtid
 • Sv  E 6
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Illustrerande bilder
Bilderna är framställda med ett enkelt bildspråk. Bilderna illustrerar innehållet i din text.
Bilderna är framställda med ett utvecklat bildspråk. Bilderna är väl genomtänkta och illustrerar din berättelse på ett tydligt sätt.
Bilderna är framställda med ett välutvecklat bildspråk. Bilderna är väl genomtänkta och de lyfter din berättelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: