👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik årskurs sex

Skapad 2018-05-31 11:13 i Bosgårdsskolan Varberg
Grundskola F

Innehåll

Jag har undervisat årskurs sex under delar av 2018.

Under vårterminen i årskurs sex har vi  behandlat följande rubriker ur det centrala innehållet, några mer utförligt än andra.

 

musicerande och musikskapande

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

 

musikens verktyg

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

 

musikens sammanhang och funktioner

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.