👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation och debattartikel

Skapad 2018-05-31 11:17 i Dalskolan Tyresö
Vi arbetar under några veckor med att finslipa förmågan att argumentera och debattera både i skriftlig och muntlig form.
Grundskola 9 Svenska
Att kunna tala eller skriva för sin sak är ofta avgörande för att få sin vilja igenom. Och att kunna genomskåda olika slags argument kan hjälpa dig att punktera dem och inte minst fatta egna, välgrundade beslut.

I det här momentet kommer du att få läsa olika slags argumentera texter och inte minst träna upp din egen argumentationskonst!

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Vi arbetar med detta för att du ska få utveckla nedanstående förmågor och möta nedanstående undervisningsinnehåll. 

Arbetsuppgifter

Du kommer att tillsammans med en klasskamrat få skriva dels en insändare, dels en debattartikel. 
Du kommer att få träna på att analysera exempel på argumenterande texter, leta tes och argument och bedöma dessa texters uppbyggnad och kvaliteter. 
Du kommer att få ge kamratrespons på en text som skrivits i klassen.

Du kommer att få skriva en egen debattartikel. 
Bedömning

Din examinerande skrivuppgift kommer att bedömas i fråga om språkliga kvaliteter och hur väl den fungerar som debattartikel. 
Din insats under arbete, diskussion och debatt i klassrummet kommer att bedömas kontinuerligt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Argumentation

Argumenterande text

E
C
A
Genre/språk
Eleven kan skriva en debattartikel med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du använder ett vardagligt, enkelt språk. Din text är huvudsakligen korrekt i fråga om stavning, meningsbyggnad och styckeindelning. Du skriver en text som efter bearbetning fungerar som debattartikel.
Eleven kan skriva en debattartikel med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du försöker använda ett varierat språk med svåra, mer specifika ord. Oftast använder du dem rätt. Du skriver huvudsakligen korrekt i fråga om skrivregler. Din text fungerar som debattartikel.
Eleven kan skriva en debattartikel med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har ett varierat, specifikt ordval. Din text har struktur och flyt. Din text är en övertygande debattartikel.
Argumentation
Eleven kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument. Du redogör för din tes och motiverar den med några enkla exempel.
Eleven kan framföra åsikter med till viss del och relativt väl underbyggda argument. Du ger träffande exempel som stödjer din argumentation, du har en genomtänkt disposition med en tydlig inledning, argumentation avslutning. Din tes framgår tydligt. Du bemöter något motargument.
Eleven kan framföra åsikter med utvecklade och väl underbyggda argument. Du har en intresseväckande inledning och ger välgrundade exempel som stödjer din tes, bemöter och avväpnar motargument. Din argumentation är logiskt och ändamålsenligt uppbyggd och avslutas med en effektiv slutknorr.

Muntliga argumenterande uppgifter

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9   Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
E
C
A
Hur du samtalar och presenterar åsikter
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Du lyssnar och deltar i samtalet och framför din åsikt och kan motivera den med något exempel.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Du lyssnar och deltar aktivt i samtalet. Du kan ge några exempel som stödjer dina ståndpunkter. Du diskuterar och bemöter tänkbara motargument. Du betraktar problem som diskuteras ur fler än en synvinkel.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du för samtalet och bidrar till att alla får talutrymme. Du ger tydliga och välgrundade exempel som stödjer dina ståndpunkter. Du bemöter och avväpnar ändamålsenligt motargument. Du vidgar samtalet till att omfatta fler perspektiv och beröringspunkter.