👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska prov

Skapad 2018-05-31 13:19 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Moderna språk - språkval

Innehåll

Prov i Franska

 

 Verb listan : Etre, avoir, parler, aller, och faire

 

1)      1-Skriv minst  5 meningar och använd presens form : välj från listan      

 

2)     2- Skriv minst 3 frågor och använd följande frågoeord  ( qui, où, qu’est ce que , combien, comment och quand)                                                                                           

 

3)      3-Skriv minst 2 frågor Utan att använda frågeord t.ex as- tu n chien? Tu as un chien ? Est ce que tu as un chien                                                                                                                

 

4)      4-Skriv minst   2 meningar och använd ( sa, son , ses, leur och leurs)   t.ex son chat est joli = hans katt är fin    sa chatte est joli                                                                               

 

5-Skriv minst en mening med negationer ( ne…. Pas )     t.ex je ne mange pas du fromage.