Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tivoli med elektriska kretsar

Skapad 2018-05-31 18:00 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Bild Fysik Teknik
I det här arbetsområdet kommer du att få bygga något som brukar finnas på ett tivoli, det kan bli en åkattraktion eller ett chokladhjul till exempel. Du ska planera och göra ritningar innan du går till Komtek för att bygga. Du kommer att få lära dig grunderna i ellära och göra enkla kopplingar för att kunna driva din attraktion med hjälp av elkomponenter.

Innehåll

Mål

När du arbetat färdigt med det här arbetsområdet ska du:
- veta vad elektrisk ström är
- känna igen symbolerna för lampa, batteri, strömbrytare och motor i ett kopplingsschema
- kunna rita kopplingsscheman för serie- och parallellkoppling
- kunna avläsa och koppla enkla elektriska kretsar utifrån ett kopplingsschema
- kunna viktiga ord och begrepp för arbetsområdet
- kunna koppla ihop en elektrisk krets som innehåller en motor till ett rem- eller kugghjul för att skapa rörelse
- kunna planera och bygga en karusell/attraktion från en ritning

Undervisning

För att nå dessa mål kommer du att:
- läsa ur läroböckerna "Koll på NO 5" (s 74-75), "Boken om fysik och kemi" (s 88-90) och "Utkik fysik kemi 4-6" (s 62-71) samt göra tillhörande arbetsuppgifter
- koppla egna kretsar
- testa olika sätt att koppla för att få en glödlampa att lysa
- planera/ göra en ritning till en karusell tillsammans med en klasskamrat
- bygga efter din ritning på Komtek

Bedömning

För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:
- göra skriftliga arbetsuppgifter
- dokumentera genom skisser hur din karusell/attraktion ska se ut
- bygga efter ritningen

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- planera material och utformning
- kunna välja lämpliga material att bygga av
- använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet
- hitta lösningar till problem du stöter på under arbetets gång med bygget

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: