👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck samhälle - Lag och rätt

Skapad 2018-05-31 21:01 i Segerstaskolan Knivsta
Utifrån boken Upptäck samhälle.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Varför finns det lagar? Varför straffar vi brottslingar? Hur mår väldens barn?

Innehåll

Mål och syfte

När du har arbetat med kapitlet om Lag och rätt ska du kunna besvara följande frågor:

 • Varför finns det lagar?
 • Varför straffar vi brottslingar?
 • Varför begår människor brott?
 •  Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?
 • Vilka rättigheter har alla människor i världen?
 • Vilka rättigheter har man nationella minoriteterna i Sverige? 

 

Arbetets upplägg

Läsa texter gemensamt och/eller själva. Arbeta med uppgifter i arbetsboken. Diskutera kapitlets innehåll tillsammans. 

Arbetsområdet  avslutas med ett test för att se vad du lärt dig och kan om lag och rätt. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6