👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och källor

Skapad 2018-06-01 09:09 i Allerums skola Helsingborg
Vi kommer att arbeta med informationssökning, källkritik, källhänvisaningar och källor i olika kontexter.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vad är en källa? Hur ska jag tänka kring den information jag möts av och kring dem som gjort informationen möjlig?

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Du ska ges möjlighet att bli medveten  om vikten av att vara källkritisk, varför de är viktigt att ge källhänvisningar och hur man kan arbeta med informationssökning.

 

Det här ska du som elev lära dig

 • hur söker jag information i olika medier
 • veta varför man ska källhänvisa och hur man gör det
 • vad betyder upphovsrätt
 • vikten av att vara källkritisk (rimlighet, syfte för informationen och vem är det som lämnar information)

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • läsa texter från nätet
 • diskutera
 • arbetsuppgifter och läxor

 

Vi kommer att bedöma...

din förmåga att;

 • använda olika källor
 • söka information
 • diskutera och resonera kring källors rimlighet, syfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Källkritik

lägre
>
>
högre
Söka och bearbeta information
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och resonemang om informationens användbarhet..
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
samtala och diskutera
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet väl