👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande2018BullenSmulan

Skapad 2018-06-01 09:14 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Planerade insatser

Vi kommer ha aktiviteter med hjälp av HSR aktivitetskort och samtalspromenader. Vi kommer bevara och utveckla utomhusvistelsen både på gården och på promenader. Vi tillverkar egen playdoogh och slime istället för de färdiga som innehåller kemikalier. Vi kommer även plantera egen mat och plantor av olika slag.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Vi vil att barnen ska få utökad förståelse för vår miljö avseende kemikalie och giftfri förskola.

Metodval

Vi dokumenterar tillsammans med barnen på Unikum med hjälp av våra Ipads med filmer och bilder.