Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller, diagram och lägesmått

Skapad 2018-06-01 10:43 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta område kommer vi att träna på att tolka, göra och använda tabeller samt olika typer av diagram. Vidare kommer vi även ta reda på hur man kan använda lägesmåtten median och medelvärde.

Innehåll

Mål:

Du kommer att utveckla kunskaper om: 

 • att göra enkla tabeller
 • att tolka enkla tabeller
 • att tolka enkla stapeldiagram och linjediagram
 • lägesmåtten medelvärde och median

Hur kommer du få lära dig? 

Vi kommer behandla ämnet med hjälp av:

 • genomgångar
 • diskussion i helklass och mindre grupper
 • arbete i Koll på matematik
 • andra aktiviteter

Hur visar du dina kunskaper?

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • läxor 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: